PMAE4003 Antenna - UHF

UHF Stubby Antenna, 430-470 MHz (9cm)