PMAE4002 Antenna - UHF

UHF Stubby Antenna, 403-433 MHz (9cm)